น้ำหนัก คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

น้ำหนัก

คำย่อคือ น.น.

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย น้ำหนัก หมายถึง:

  1. น. ความหนักของสิ่งต่าง ๆ, ความสําคัญ เหตุผล หรือพยานหลักฐาน เป็นต้น ที่ควรแก่การเชื่อถือ หรือที่จูงใจให้เชื่อถือ.

 ภาพประกอบ

  • น้ำหนัก

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "น้ำหนัก คำย่อคือ? แปลว่า?"

 อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"