อักษรย่อ

นายแพทย์ คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

นายแพทย์

คำย่อคือ น.พ.

หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ นพ.)

Posted on by Admin

คำย่อคือ นพ.

หมายเหตุ (เดิมใช้ น.พ.)

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • นายแพทย์ คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ นายแพทย์ ย่อมาจาก น.พ. หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ นพ.)
  • นายแพทย์ คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ นายแพทย์ ย่อมาจาก นพ. หมายเหตุ (เดิมใช้ น.พ.)

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "นายแพทย์"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"