นสพ., น.ส.พ. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

นสพ., น.ส.พ.

ย่อมาจาก หนังสือพิมพ์

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย นสพ., น.ส.พ.

  1. หนังสือพิมพ์ หมายถึง น. สิ่งพิมพ์ข่าวและความเห็นเป็นต้นเสนอประชาชน ตามปรกติออกเป็นรายวัน; (กฎ) สิ่งพิมพ์ซึ่งมีชื่อจ่าหน้าเช่นเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะออกตามลําดับเรื่อยไป มีกําหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม มีข้อความต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตาม.

 ภาพประกอบ

  • นสพ., น.ส.พ. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ นสพ., น.ส.พ. ย่อมาจาก หนังสือพิมพ์

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

น.ด. น.พ. น.พ.ส. น.ม. น.ส.พ. น.สพ. นย. นส.พ. พ.น.ส. พ.ส.พ. ส.น.พ. ส.พ.พ.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "นสพ., น.ส.พ."

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"