อักษรย่อ

นรม. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

นรม.

ย่อมาจาก นายกรัฐมนตรี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย นายกรัฐมนตรี หมายถึง:

  1. (กฎ) น. ตําแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี.

 ภาพประกอบ

  • นรม. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ นรม. ย่อมาจาก นายกรัฐมนตรี

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "นรม."

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"