อักษรย่อ

น. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

น.

ย่อมาจาก แม่น้ำ

ย่อมาจาก คำนาม

หมายเหตุ (พจนานุกรม)

ย่อมาจาก นาฬิกา

ย่อมาจาก รถที่ขึ้นทะเบียนเป็นรถบรรทุกของ มีเวลาวิ่งจำกัด

ย่อมาจาก หน้า

หมายเหตุ (หนังสือ)

ย่อมาจาก นิ้ว

หมายเหตุ (หน่วยความยาว)

ย่อมาจาก ทิศเหนือ

เวลา

ย่อมาจาก นาที

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย น.

  1. แม่น้ำ หมายถึง น. ลํานํ้าใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของลําธารทั้งปวง.

แนะนำคำนี้โดย กอล์ฟ

 ภาพประกอบ

  • น. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น. ย่อมาจาก แม่น้ำ
  • น. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น. ย่อมาจาก คำนาม หมายเหตุ (พจนานุกรม)
  • น. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น. ย่อมาจาก นาฬิกา
  • น. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น. ย่อมาจาก รถที่ขึ้นทะเบียนเป็นรถบรรทุกของ มีเวลาวิ่งจำกัด
  • น. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น. ย่อมาจาก หน้า หมายเหตุ (หนังสือ)
  • น. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น. ย่อมาจาก นิ้ว หมายเหตุ (หน่วยความยาว)
  • น. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น. ย่อมาจาก ทิศเหนือ
  • น. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ น. ย่อมาจาก นาที หมวด เวลา หมวด เวลา

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

น.ด. น.น. น.น.๒. น.พ. น.ม. น.ร. น.ส. น.สพ. นน นย. นรจ. นศ.บ.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "น."

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"