ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คำย่อคือ ธ.ก.ส.

 ภาพประกอบ

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ย่อมาจาก ธ.ก.ส.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ก.ส.ธ. ธ. ธ.ค. ธ.บ. ธกท. ธน. ธปท. ธสอ. ธันว. ส.ก.ธ. ส.ธ. สธ.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"