ธ.ก.ส. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

ธ.ก.ส.

ย่อมาจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 ภาพประกอบ

  • ธ.ก.ส. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ธ.ก.ส. ย่อมาจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ก.ส.ธ. ธ. ธ.ค. ธ.บ. ธกท. ธน. ธปท. ธสอ. ธันว. ส.ก.ธ. ส.ธ. สธ.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ธ.ก.ส."

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"