อักษรย่อ ทส, ทส., ท.ส.

ดูเนื้อหาของทั้ง 3 คำ ตามด้านล่าง

ทส, ทส., ท.ส. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

ทส

ย่อมาจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Posted on by Admin

อักษรย่อ

ทส.

ย่อมาจาก นายทหารคนสนิท

หมายเหตุ (ตำแหน่งเลขาส่วนตัวของหัวหน้าหน่วยทหาร)

Posted on by Admin

ย่อมาจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Posted on by Admin

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

Posted on by Admin

อักษรย่อ

ท.ส.

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ทส
  • ทส.
  • ทส.
  • ท.ส.
  • ท.ส.
  • ท.ส.
  • ทส.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ทส"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"