ทส, ทส., ท.ส. ย่อมาจากอะไร?

อักษรย่อ ทส, ทส., ท.ส.

ดูเนื้อหาของทั้ง 3 คำ ตามด้านล่าง

อักษรย่อ

ทส

ย่อมาจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อักษรย่อ

ทส.

ย่อมาจาก นายทหารคนสนิท

หมายเหตุ (ตำแหน่งเลขาส่วนตัวของหัวหน้าหน่วยทหาร)

ย่อมาจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

อักษรย่อ

ท.ส.

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี

ย่อมาจาก โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

 ภาพประกอบ

  • ทส ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ทส ย่อมาจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ทส ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ทส. ย่อมาจาก นายทหารคนสนิท หมายเหตุ (ตำแหน่งเลขาส่วนตัวของหัวหน้าหน่วยทหาร)
  • ทส ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ทส. ย่อมาจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ทส ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ท.ส. ย่อมาจาก โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ทส ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ท.ส. ย่อมาจาก โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ทส ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ท.ส. ย่อมาจาก โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม จังหวัดพิจิตร หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ทส ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ทส. ย่อมาจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ท. ท.จ. ท.จ.ว. ท.บ. ท.ส.ค. ทบ. ทม. ทร. ทอ. ทูลเกล้าฯ ส.ท. สท.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทส"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"