ทก, ท.ก. ย่อมาจากอะไร?

อักษรย่อ ทก, ท.ก.

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

อักษรย่อ

ทก

ย่อมาจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อักษรย่อ

ท.ก.

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนทับกฤชพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์

 ภาพประกอบ

  • ทก ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ทก ย่อมาจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ทก ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ท.ก. ย่อมาจาก โรงเรียนทับกฤชพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ท. ท.จ. ท.จ.ว. ท.บ. ทก.ด. ทก.บ. ทก.ม. ทกท. ทอ. สทก. หน.ทกศ. อทก.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทก"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"