ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor

คำย่อคือ ดร.

 ภาพประกอบ

  • ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor ย่อมาจาก ดร.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ด.ญ. ด.ต. ด.น. ด.พ. ด.ฟ.ว. ด.ร. ด.ศ.ร. ดคม. ดล. นดร.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor"

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"