อักษรย่อ

อักษรย่อ ดร., ด.ร.

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ดร., ด.ร. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

ดร.

ย่อมาจาก ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor

Posted on by Admin

อักษรย่อ

ด.ร.

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา จังหวัดเชียงราย

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จังหวัดภูเก็ต

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงราย

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ดร. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ดร. ย่อมาจาก ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor
  • ดร. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ด.ร. ย่อมาจาก โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ดร. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ด.ร. ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ดร. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ด.ร. ย่อมาจาก โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา จังหวัดเชียงราย หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ดร. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ด.ร. ย่อมาจาก โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จังหวัดภูเก็ต หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • ดร. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ด.ร. ย่อมาจาก โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียงราย หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ดร."

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"