จ.ว. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

จ.ว.

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

ย่อมาจาก โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จังหวัดชุมพร

ย่อมาจาก โรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

ย่อมาจาก โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง

 ภาพประกอบ

  • จ.ว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ จ.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • จ.ว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ จ.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จังหวัดชุมพร หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • จ.ว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ จ.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • จ.ว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ จ.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

จ.จ. จ.จ.จ. จ.จ.ว. จ.ช. จ.ม. จ.ส.อ. จทบ. จบ จย. จว. ว.จ. ว.จ.ว.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "จ.ว."

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"