จ.ม. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

จ.ม.

ย่อมาจาก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

หมายเหตุ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์)

Posted on by Admin

ย่อมาจาก จดหมาย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จดหมาย หมายถึง:

  1. น. หนังสือที่มีไปมาถึงกัน.

 ภาพประกอบ

  • จ.ม.
  • จ.ม.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "จ.ม. ย่อมาจาก?"

 อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"