จว., จ.ว. ย่อมาจากอะไร?

อักษรย่อ จว., จ.ว.

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

อักษรย่อ

จว.

ย่อมาจาก จังหวัด

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย จว.

  1. จังหวัด หมายถึง (กฎ) น. หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่รวมท้องที่หลาย ๆ อำเภอเข้าด้วยกัน และมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครอง, (โบ) เมือง, หัวเมือง; ถิ่น, เขต, บริเวณ, เช่น อารามขึ้นคณะป่าแก้วในจังหวัดเมืองนครศรีธรรมราช. (ประชุมพระตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนา).

อักษรย่อ

จ.ว.

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

ย่อมาจาก โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จังหวัดชุมพร

ย่อมาจาก โรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

ย่อมาจาก โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง

 ภาพประกอบ

  • จว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ จว. ย่อมาจาก จังหวัด
  • จว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ จ.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • จว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ จ.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จังหวัดชุมพร หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • จว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ จ.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน
  • จว. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ จ.ว. ย่อมาจาก โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง หมวด ชื่อโรงเรียน หมวด ชื่อโรงเรียน

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

จ. จ.จ. จ.จ.จ. จ.จ.ว. จ.ช. จ.ม. จ.ส.อ. จทบ. จบ จย. ว.จ. ว.จ.ว.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "จว."

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"