อักษรย่อ จว., จ.ว.

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

จว., จ.ว. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

จว.

ย่อมาจาก จังหวัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จังหวัด หมายถึง:

  1. (กฎ) น. หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่รวมท้องที่หลาย ๆ อำเภอเข้าด้วยกัน และมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครอง, (โบ) เมือง, หัวเมือง; ถิ่น, เขต, บริเวณ, เช่น อารามขึ้นคณะป่าแก้วในจังหวัดเมืองนครศรีธรรมราช. (ประชุมพระตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนา).

อักษรย่อ

จ.ว.

ชื่อโรงเรียน

ย่อมาจาก โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม จังหวัดชุมพร

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

Posted on by Admin

ย่อมาจาก โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • จว.
  • จ.ว.
  • จ.ว.
  • จ.ว.
  • จ.ว.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "จว. ย่อมาจาก?"

 อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"