อักษรย่อ ครม., ค.ร.ม.

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ครม., ค.ร.ม. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

ครม.

ย่อมาจาก คณะรัฐมนตรี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คณะรัฐมนตรี หมายถึง:

  1. (กฎ) น. คณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อทําหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน.

อักษรย่อ

ค.ร.ม.

ย่อมาจาก คูณร่วมมาก

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ครม.
  • ค.ร.ม.

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ครม. ย่อมาจาก?"

 อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"