คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

คำย่อคือ ป.ป.ป.

หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)

 ภาพประกอบ

  • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ย่อมาจาก ป.ป.ป. หมายเหตุ (ปัจจุบันใช้ ป.ป.ช.)

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ป. ป.ป. ป.ป.ช. ป.ป.ร. ป.ป.ส. ปกน. ปกม. ปจ. ปท. ปป. ปร. ปรส.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"