อักษรย่อ

ขสมก. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

ขสมก.

ย่อมาจาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

หมายเหตุ (เดิมใช้ ขส.มก.)

 ภาพประกอบ

  • ขสมก. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ขสมก. ย่อมาจาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หมายเหตุ (เดิมใช้ ขส.มก.)

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ก.ข. กข. ข.ก. ข.ก.๒ ข.ข. ขก ขคท. ขทร. ขบด. ข้าฯ สม. สมก.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ขสมก."

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"