ขรก. ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อ

ขรก.

ย่อมาจาก ข้าราชการ

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย ขรก.

  1. ข้าราชการ หมายถึง น. (โบ) คนที่ทําราชการตามทําเนียบ; ผู้ปฏิบัติราชการในส่วนราชการ; (กฎ) บุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมือง ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ.

 ภาพประกอบ

  • ขรก. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ขรก. ย่อมาจาก ข้าราชการ

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

กข. ข. ข.ข. ข.น. ข.พ. ขก ขคท. ขทร. ขบด. ขว. ข้าฯ รก.พช.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ขรก."

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"