อักษรย่อ

กรุงเทพมหานคร คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

กรุงเทพมหานคร

คำย่อคือ กทม. หรือ กทม

คำย่อคือ กรุงเทพฯ

คำย่อคือ กท

หมายเหตุ (เลิกใช้)

ชื่อย่อจังหวัด

คำย่อคือ กท

 ภาพประกอบ

  • กรุงเทพมหานคร คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ กรุงเทพมหานคร ย่อมาจาก กทม. หรือ กทม
  • กรุงเทพมหานคร คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ กรุงเทพมหานคร ย่อมาจาก กรุงเทพฯ
  • กรุงเทพมหานคร คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ กรุงเทพมหานคร ย่อมาจาก กท หมายเหตุ (เลิกใช้)
  • กรุงเทพมหานคร คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อ กรุงเทพมหานคร ย่อมาจาก กท หมวด ชื่อย่อจังหวัด หมวด ชื่อย่อจังหวัด

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

กก.ภ.จว. กกก. กกค. กกง. กกบ. กคน. กคส. กคอ. กงม. ผว.กทม. อ.น.ศ. อ.ร.ว.กทม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กรุงเทพมหานคร"

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"