อักษรย่อ

กม., ก.ม. ย่อมาจากอะไร?

อักษรย่อ กม., ก.ม.

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

อักษรย่อ

กม.

ย่อมาจาก กิโลเมตร

ย่อมาจาก กฎหมาย

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย กม.

  1. กิโลเมตร หมายถึง น. ชื่อมาตราวัด เท่ากับ ๑,๐๐๐ เมตร, อักษรย่อว่า กม., (ปาก) เรียกสั้น ๆ ว่า กิโล. (ฝ. kilometre).

อักษรย่อ

ก.ม.

ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย

 ภาพประกอบ

  • กม. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ กม. ย่อมาจาก กิโลเมตร
  • กม. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ ก.ม. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย
  • กม. ย่อมาจาก?, อักษรย่อ กม. ย่อมาจาก กฎหมาย

 อักษรย่อที่คล้ายกัน

ก.พ. กก.ภ.จว. กกค. กกบ. กข. กจ. กช. กบค. กบต. ตร.กม. ปกม. หส.คกม.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กม."

 บทความยอดนิยม

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"