100 อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

อักษรย่อ รวม 100 อักษรย่อ ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

อักษรย่อ หรือ คำย่อ หรือ รัสพจน์ บางทีก็เห็นเรียกกันในชื่อ คำสั้น หรือ ตัวย่อ ต่างล้วนเป็นการนำอักษรบางตัวในคำหนึ่ง ๆ ใช้เรียกแทนคำเต็ม โดยส่วนมากจะเป็นพยัญชนะหรือตัวอักษรต้นพยางค์ อาจใส่จุดหรือไม่ใส่จุดด้านหลังอักษรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีการใช้อักษรท้ายพยางค์ก็มี และบางครั้งอักษรย่อก็สามารถอ่านได้เป็นพยางค์ใหม่ หรือจะพบเห็นในอีกลักษณะหนึ่งแบบไม่เป็นทางการ คือ ลักษณะของข้อความที่ใช้ในการแชต มักเป็นแบบสั้น ๆ คำที่ใช้มักจะเป็นคำย่อหรือไม่มีรูปไวยากรณ์ที่ดีนัก


รวม 100 อักษรย่อ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. (ม.ป.ท.)
  ย่อมาจาก ไม่ปรากฏสถานที่ที่พิมพ์
 2. (ม.ป.ป.)
  ย่อมาจาก ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์
 3. (ม.ป.พ.)
  ย่อมาจาก ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
 4. ก.ก.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 5. ก.จ.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 6. ก.บช.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี
 7. ก.ม.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการมหาวิทยาลัย
 8. กกท.
  ย่อมาจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
 9. กทม. หรือ กทม
  ย่อมาจาก กรุงเทพมหานคร
 10. กม.
  ย่อมาจาก กิโลเมตร
 11. กฮ.
  ย่อมาจาก กิโลเฮิรตซ์
 12. ขรก.
  ย่อมาจาก ข้าราชการ
 13. ขสมก.
  ย่อมาจาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 14. ครม.
  ย่อมาจาก คณะรัฐมนตรี
 15. จ.ป.ร.
  ย่อมาจาก มหาจุฬาลงกรณ ปรมราชาธิราช
 16. ชม
  ย่อมาจาก จังหวัดเชียงใหม่
 17. ดร.
  ย่อมาจาก ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor
 18. ตจว.
  ย่อมาจาก ต่างจังหวัด
 19. ททท.
  ย่อมาจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 20. ทส.ปช.
  ย่อมาจาก ไทยอาสาป้องกันชาติ
 21. ธ.ก.ส.
  ย่อมาจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 22. น.
  ย่อมาจาก ทิศเหนือ
 23. น.น.
  ย่อมาจาก น้ำหนัก
 24. น.พ.
  ย่อมาจาก นายแพทย์
 25. น.ว.
  ย่อมาจาก หนังสือเวียน
 26. น.ศ.
  ย่อมาจาก นักศึกษา
 27. นนส.
  ย่อมาจาก นักเรียนนายสิบทหารบก
 28. นรม.
  ย่อมาจาก นายกรัฐมนตรี
 29. นศพ.
  ย่อมาจาก นักศึกษาแพทย์
 30. นสพ., น.ส.พ.
  ย่อมาจาก หนังสือพิมพ์
 31. นอภ.
  ย่อมาจาก นายอำเภอ
 32. บ.ข.ส.
  ย่อมาจาก บริษัทขนส่งจำกัด
 33. บมจ.
  ย่อมาจาก บริษัทมหาชนจำกัด
 34. บลจ.
  ย่อมาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด
 35. ป.กศ.
  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
 36. ป.กศ.สูง
  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
 37. ป.ป.ป.
  ย่อมาจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
 38. ป.อ.
  ย่อมาจาก ประมวลกฎหมายอาญา
 39. ปชช.
  ย่อมาจาก ประชาชน
 40. ปณ.
  ย่อมาจาก ที่ทำการไปรษณีย์
 41. ปตท.
  ย่อมาจาก การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 42. ปวช.
  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 43. ปวส.
  ย่อมาจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 44. ผบ.ตร.
  ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 45. ผบก.
  ย่อมาจาก ผู้บังคับการ
 46. ผบก.ภ.
  ย่อมาจาก ผู้บังคับการตำรวจภูธร
 47. ผบช.
  ย่อมาจาก ผู้บัญชาการ
 48. ผบช.น.
  ย่อมาจาก ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
 49. ผวจ.
  ย่อมาจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด
 50. ผศ.
  ย่อมาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 51. ผอ.
  ย่อมาจาก ผู้อำนวยการ
 52. พ.ท.
  ย่อมาจาก พันโท
 53. พ.ม.
  ย่อมาจาก แพทยศาสตรมหาบัณฑิต
 54. พ.ร.ก.
  ย่อมาจาก พระราชกำหนด
 55. พ.ร.บ.
  ย่อมาจาก พระราชบัญญัติ
 56. พญ.
  ย่อมาจาก แพทย์หญิง
 57. พม
  ย่อมาจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 58. พมจ.
  ย่อมาจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 59. พอ.สว.
  ย่อมาจาก มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 60. ภญ.
  ย่อมาจาก เภสัชกรหญิง
 61. ม.
  ย่อมาจาก มัธยมศึกษา
 62. ม.ร.ว.
  ย่อมาจาก หม่อมราชวงศ์
 63. มท
  ย่อมาจาก กระทรวงมหาดไทย
 64. มม.
  ย่อมาจาก มิลลิเมตร
 65. มว.
  ย่อมาจาก หมวด
 66. ร.พ.
  ย่อมาจาก โรงพิมพ์
 67. รปจ.
  ย่อมาจาก ระเบียบปฏิบัติประจำ
 68. รปภ.
  ย่อมาจาก รักษาความปลอดภัย
 69. รพ.
  ย่อมาจาก โรงพยาบาล
 70. รฟท.
  ย่อมาจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย
 71. รมช.
  ย่อมาจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
 72. รมต.
  ย่อมาจาก รัฐมนตรี
 73. รมว.
  ย่อมาจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 74. รร.จปร.
  ย่อมาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 75. รรท.
  ย่อมาจาก รักษาราชการแทน
 76. ศธ
  ย่อมาจาก กระทรวงศึกษาธิการ
 77. ส.ก.
  ย่อมาจาก สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 78. ส.จ.
  ย่อมาจาก โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" จังหวัดปัตตานี
 79. ส.ต.
  ย่อมาจาก สิบตรี
 80. ส.ท.
  ย่อมาจาก สิบโท
 81. ส.ว.
  ย่อมาจาก สมาชิกวุฒิสภา
 82. ส.ส.
  ย่อมาจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 83. ส.อ.
  ย่อมาจาก สิบเอก
 84. สจ.
  ย่อมาจาก สมาชิกสภาจังหวัด
 85. สธ
  ย่อมาจาก กระทรวงสาธารณสุข
 86. สน
  ย่อมาจาก จังหวัดสกลนคร
 87. สภ.
  ย่อมาจาก สถานีตำรวจภูธร
 88. สว.
  ย่อมาจาก สารวัตร
 89. สว.สส.
  ย่อมาจาก สารวัตรสืบสวน
 90. สวป.
  ย่อมาจาก สารวัตรป้องกันปราบปราม
 91. สสจ.
  ย่อมาจาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 92. สสร. หรือ ส.ส.ร.
  ย่อมาจาก สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
 93. สสอ.
  ย่อมาจาก สาธารณสุขอำเภอ
 94. หจก.
  ย่อมาจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 95. หสน.
  ย่อมาจาก ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
 96. อ.ส.ม.ท.
  ย่อมาจาก องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
 97. อปพร.
  ย่อมาจาก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 98. อพป.
  ย่อมาจาก หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
 99. อสร.
  ย่อมาจาก องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
 100. โทร.
  ย่อมาจาก โทรศัพท์

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับอักษรย่อทั้ง 100 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมอักษรย่อ ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน

 บทความน่ารู้