sponsored links

EDM ย่อมาจากอะไร หมายถึงอะไร

EDM ย่อมาจาก Electronic dance music

EDM หมายถึง ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ ในที่นี้หมายถึงดนตรีเต้นรำประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการสืบทอดมาจากดนตรีประเภทดิสโก้ในยุค 70 โดยที่ดนตรีประเภทนี้มีต้นกำเนิดมาจากไนต์คลับในยุค 80 มีการใช้เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์อย่าง เครื่องสังเคราะห์เสียง ดรัมแมชชีน และ sequencer

โดยเพลงแนวนี้ส่วนใหญ่ถูกแต่งขึ้นมาโดยคอมพิวเตอร์ และเครื่องสังเคราะห์เสียง ไม่ค่อยนิยมใช้เครื่องดนตรีจริง โดยจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัล หรือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ บีต 4/4 ช่วงระหว่าง 120 บีตต่อนาที ไปจนถึง 200 บีตต่อนาที

หมายเหตุ: EDM นี้ในเมืองไทยนั้นก็อาจถูกเรียกว่าเพลงแนว “ตื้ดดดด” ซึ่งเป็นดนตรีที่นิยมเปิดในผับหรืองานปาร์ตี้ต่าง ๆ นั่นเอง

Sponsored Links