คำในภาษาไทย

โรงพิมพ์

คำย่อคือร.พ.

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โรงพิมพ์ หมายถึง:

  1. น. สถานที่พิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ.

ภาพประกอบ

  • โรงพิมพ์

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"