คำในภาษาไทย

โรงพยาบาล

คำย่อคือรพ.

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โรงพยาบาล หมายถึง:

  1. น. สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คือทั้งตรวจ รักษา และป้องกันโรคให้แก่ประชาชน และมีเตียงสำหรับรับคนไข้เข้าพักรักษาตัวด้วย.

ภาพประกอบ

  • โรงพยาบาล

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"