อักษรย่อ

อ.ว.

[อักษรย่อ]

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา

ย่อมาจาก โรงเรียนอุดมวิทยายน จังหวัดพัทลุง

ย่อมาจาก โรงเรียนอุทกวิทยาคม จังหวัดชลบุรี

ย่อมาจาก โรงเรียนอรุณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ย่อมาจาก โรงเรียนอำนวยวิทย์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ย่อมาจาก โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ย่อมาจาก โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา จังหวัดเชียงราย

ย่อมาจาก โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดลำพูน

ย่อมาจาก โรงเรียนอุดมวิทย์ จังหวัดมุกดาหาร

ย่อมาจาก โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา จังหวัดยะลา

ย่อมาจาก โรงเรียนอินทรวิทยา จังหวัดขอนแก่น

Definition by

wchrxp

คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่