คำในภาษาไทย

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

คำย่อคืออปพร.

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"