อักษรย่อ

อปพร.

[อักษรย่อ]

ย่อมาจาก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่