อักษรย่อ

อบจ.ม.ก.

[อักษรย่อ]

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

อบจ. ม.ก.

[อักษรย่อ]

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Definition by

tanachai

คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่