อักษรย่อ

อทก.

ย่อมาจากออทิสติก

หมายเหตุโรคที่เกิดจากการเรียนรู้

หมวดโรคภัย

Posted on by null

แนะนำคำนี้โดย null

ภาพประกอบ "อทก."

  • อทก.

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"