อักษรย่อ

อทก.

[อักษรย่อ]

โรคภัย ›

ย่อมาจาก ออทิสติก

หมายเหตุ โรคที่เกิดจากการเรียนรู้

Definition by

null

คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่