คำในภาษาไทย

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

คำย่อคือขสมก.

หมายเหตุ(เดิมใช้ ขส.มก.)

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"