อักษรย่อ

อคฝ.

[อักษรย่อ]

ย่อมาจาก กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

Definition by

Golfy

คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่