คำในภาษาไทย

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

คำย่อคือหสน.

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"