อักษรย่อ

หน.บอก.

[อักษรย่อ]

หน่วยงานมหาวิทยาลัย ›

ย่อมาจาก หัวหน้าแผนกบริการอาคารสถานที่กล้วยน้ำไท

หมายเหตุ ฝ่ายอาคารสถานที่


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่