หนังสือพิมพ์ คำย่อคืออะไร?
คำในภาษาไทย

หนังสือพิมพ์

คำย่อคือ นสพ., น.ส.พ.

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย หนังสือพิมพ์ หมายถึง:

  1. น. สิ่งพิมพ์ข่าวและความเห็นเป็นต้นเสนอประชาชน ตามปรกติออกเป็นรายวัน; (กฎ) สิ่งพิมพ์ซึ่งมีชื่อจ่าหน้าเช่นเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะออกตามลําดับเรื่อยไป มีกําหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม มีข้อความต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตาม.

EN-TH Dictionary หนังสือพิมพ์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. newspaper

  2. newspaper

  3. paper

  4. sheet

  5. back number

  6. gazette

ภาพประกอบ

  • หนังสือพิมพ์

อักษรย่อที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "หนังสือพิมพ์ คำย่อคือ? แปลว่า?"

อักษรย่อ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

บทความยอดนิยม

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"