อักษรย่อ

ส.ส.

ย่อมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

Posted on by Admin

ย่อมาจากโรงเรียนสันติสุข จังหวัดเชียงใหม่

Posted on by Admin

ย่อมาจากโรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี

Posted on by Admin

ย่อมาจากโรงเรียนเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

Posted on by Admin

ย่อมาจากโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร

Posted on by Admin

ย่อมาจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

Posted on by Admin

ย่อมาจากโรงเรียนวัดสีสุก กรุงเทพมหานคร

Posted on by Admin

ย่อมาจากโรงเรียนสระยายโสมวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

Posted on by Admin

ย่อมาจากโรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี

Posted on by Admin

ย่อมาจากโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา จังหวัดแพร่

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary ส.ส. ภาษาอังกฤษคือ:

 1. member of the House of Representatives

ภาพประกอบ

 • ส.ส.
 • ส.ส.
 • ส.ส.
 • ส.ส.
 • ส.ส.
 • ส.ส.
 • ส.ส.
 • ส.ส.
 • ส.ส.
 • ส.ส.

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"