อักษรย่อ

ส.ส.

[อักษรย่อ]

ย่อมาจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร

ย่อมาจาก โรงเรียนเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ย่อมาจาก โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา จังหวัดแพร่

ย่อมาจาก โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

ย่อมาจาก โรงเรียนสันติสุข จังหวัดเชียงใหม่

ย่อมาจาก โรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี

ย่อมาจาก โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี

ย่อมาจาก โรงเรียนวัดสีสุก กรุงเทพมหานคร

ย่อมาจาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่