อักษรย่อ คำย่อ ชื่อย่อ

by Wordy Guru

ให้เราช่วยหาคำไหน?

ส.ศ.

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด

ย่อมาจาก โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

ย่อมาจาก โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร

ย่อมาจาก โรงเรียนสุนทรศึกษา จังหวัดลำปาง

ย่อมาจาก โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์

ย่อมาจาก โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

ย่อมาจาก โรงเรียนสีชมพูศึกษา จังหวัดขอนแก่น...
...
...