อักษรย่อ คำย่อ ชื่อย่อ

by Wordy Guru

ให้เราช่วยหาคำไหน?

ส.ศ.

[อักษรย่อ]

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด

1

ย่อมาจาก โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร

2

ย่อมาจาก โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร

3

ย่อมาจาก โรงเรียนสุนทรศึกษา จังหวัดลำปาง

4

ย่อมาจาก โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์

5

ย่อมาจาก โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

6

ย่อมาจาก โรงเรียนสีชมพูศึกษา จังหวัดขอนแก่น

7

...