อักษรย่อ

ส.ท.

[อักษรย่อ]

ย่อมาจาก สิบโท

ย่อมาจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา

ย่อมาจาก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย

ย่อมาจาก โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม จังหวัดนครปฐม

ย่อมาจาก โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ย่อมาจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ย่อมาจาก โรงเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร

ย่อมาจาก โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม จังหวัดนครนายก


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่