อักษรย่อ

สจ.

[อักษรย่อ]

ย่อมาจาก สมาชิกสภาจังหวัด

หมายเหตุ (เดิมใช้ ส.จ.)

ย่อมาจาก วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า

หมายเหตุ (เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

ส.จ.

[อักษรย่อ]

ย่อมาจาก โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" จังหวัดปัตตานี

ย่อมาจาก โรงเรียนสบจางวิทยา จังหวัดลำปาง

ย่อมาจาก โรงเรียนสตรีจุลนาค กรุงเทพมหานคร

ย่อมาจาก โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ จังหวัดสมุทรสงคราม

: ดู อักษรย่อ หมวด ชื่อโรงเรียน ทั้งหมด ›


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่

แบ่งตามหมวดหมู่