อักษรย่อ สจ., ส.จ.

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง


อักษรย่อ

สจ.

ย่อมาจากสมาชิกสภาจังหวัด

หมายเหตุ(เดิมใช้ ส.จ.)

Posted on by Admin

ย่อมาจากวัตถุเจือปนอาหาร ประเภทนำเข้า

หมายเหตุ(เลขทะเบียนตำรับอาหาร)

Posted on by Admin

ย่อมาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวดชื่อโรงเรียน

Posted on by panntri

แนะนำคำนี้โดย panntri

อักษรย่อ

ส.จ.

ย่อมาจากโรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" จังหวัดปัตตานี

หมวดชื่อโรงเรียน

Posted on by Admin

ย่อมาจากโรงเรียนสตรีจุลนาค กรุงเทพมหานคร

หมวดชื่อโรงเรียน

Posted on by Admin

ย่อมาจากโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ จังหวัดสมุทรสงคราม

หมวดชื่อโรงเรียน

Posted on by Admin

ย่อมาจากโรงเรียนสบจางวิทยา จังหวัดลำปาง

หมวดชื่อโรงเรียน

Posted on by Admin

แนะนำคำนี้โดย panntri

รู้หรือไม่?

  1. สจ. โรงเรียนอะไร?

    โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพประกอบ "สจ."

  • สจ.
  • สจ.
  • ส.จ.
  • ส.จ.
  • ส.จ.
  • ส.จ.
  • สจ.

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"