คำในภาษาไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คำย่อคือรมว.

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"