คำในภาษาไทย

รักษาราชการแทน

คำย่อคือรรท.

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • รักษาราชการแทน

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"