คำในภาษาไทย

มัธยมศึกษา

คำย่อคือม.

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย มัธยมศึกษา หมายถึง:

  1. [มัดทะยมมะ-, มัดทะยม-] น. การศึกษาระหว่างประถมศึกษากับอุดมศึกษา.

ภาพประกอบ

  • มัธยมศึกษา

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"