อักษรย่อ

น.สพ.

[อักษรย่อ]

ย่อมาจาก นายสัตวแพทย์

หมายเหตุ (พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวแพทย์)


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่

แบ่งตามหมวดหมู่