คำในภาษาไทย

น้ำหนัก

คำย่อคือน.น.

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย น้ำหนัก หมายถึง:

  1. น. ความหนักของสิ่งต่าง ๆ, ความสําคัญ เหตุผล หรือพยานหลักฐาน เป็นต้น ที่ควรแก่การเชื่อถือ หรือที่จูงใจให้เชื่อถือ.

ภาพประกอบ

  • น้ำหนัก

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"