คำในภาษาไทย

นายแพทย์

คำย่อคือน.พ.

หมายเหตุ(ปัจจุบันใช้ นพ.)

Posted on by Admin

คำย่อคือนพ.

หมายเหตุ(เดิมใช้ น.พ.)

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • นายแพทย์
  • นายแพทย์

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"