คำในภาษาไทย

นายกรัฐมนตรี

คำย่อคือนรม.

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย นายกรัฐมนตรี หมายถึง:

  1. (กฎ) น. ตําแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี.

ภาพประกอบ

  • นายกรัฐมนตรี

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"