อักษรย่อ

นส.นฉพ.

[อักษรย่อ]

การศึกษา ›

ย่อมาจาก นิสิตนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์/นิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

หมายเหตุ ผู้ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปัจจุบันใช้กับนิสิตในมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่