อักษรย่อ

ท.ต.ป.1

[อักษรย่อ]

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว

Definition by

ปรัชญประพฤติ

คำศัพท์ที่คล้ายกัน

คำศัพท์ยอดนิยม

คำศัพท์มาใหม่