อักษรย่อ ทส, ทส., ท.ส.

ดูเนื้อหาของทั้ง 3 คำ ตามด้านล่าง


อักษรย่อ

ทส

ย่อมาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Posted on by Admin

อักษรย่อ

ทส.

ย่อมาจากนายทหารคนสนิท

หมายเหตุ(ตำแหน่งเลขาส่วนตัวของหัวหน้าหน่วยทหาร)

Posted on by Admin

ย่อมาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Posted on by Admin

ย่อมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

หมวดชื่อโรงเรียน

Posted on by Admin

อักษรย่อ

ท.ส.

ย่อมาจากโรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมวดชื่อโรงเรียน

Posted on by Admin

ย่อมาจากโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี

หมวดชื่อโรงเรียน

Posted on by Admin

ย่อมาจากโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

หมวดชื่อโรงเรียน

Posted on by Admin

ภาพประกอบ "ทส"

  • ทส
  • ทส.
  • ทส.
  • ท.ส.
  • ท.ส.
  • ท.ส.
  • ทส.

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"