อักษรย่อ ทก, ท.ก.

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง


อักษรย่อ

ทก

ย่อมาจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ทก หมายถึง:

  1. (โบ) ว. ทุก เช่น ทกพวก ทกพาย.

  2. (แบบ) น. นํ้า. (ป., ส.).

อักษรย่อ

ท.ก.

ย่อมาจากโรงเรียนทับกฤชพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์

หมวดชื่อโรงเรียน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ทก หมายถึง:

  1. (โบ) ว. ทุก เช่น ทกพวก ทกพาย.

  2. (แบบ) น. นํ้า. (ป., ส.).

ภาพประกอบ "ทก"

  • ทก
  • ท.ก.

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"