คำในภาษาไทย

ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor

คำย่อคือดร.

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • ด็อกเตอร์ มาจาก Dr. ย่อมาจาก Doctor

อักษรย่อที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อ"